Repozytorium Robotyki

Wiedza o robotyce i dziedzinach pokrewnych obejmująca pięć dekad rozwoju tej dyscypliny i zgromadzona w jednym miejscu – tak unikalna i interaktywna baza zostanie stworzona dzięki projektowi Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki.

Projekt realizuje Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa; poddziałanie 2.3.1 – Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

W ramach repozytorium bezpłatnie udostępnimy zdigitalizowane utwory i dane dotyczące szeroko rozumianej robotyki. Wśród nich znajdą się prace naukowe, badawcze i rozwojowe, raporty z badań, opisy projektów itp., zgromadzone w zasobach instytutu oraz firm i instytucji z nim współpracujących. Użytkownicy zyskają także dostęp do zasobów biblioteki Łukasiewicz – PIAP.

Zachęcamy do zapisania się na newsletter, który pozwoli zyskać większą wiedzę na temat repozytorium, aktualności związanych z jego powstawaniem i danych, które będą sukcesywnie zamieszczane na portalu www.repozytoriumrobotyki.pl.

logotypy Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska